CONTOUR®NEXT ONE

Anslutningsbar CONTOUR®NEXT ONE-system för kontroll av blodglukos har sömlös Bluetooth-kontakt med CONTOUR®DIABETES-appen där man kan spara sina glukosmätningar.

Produktinformation

  • Enkelt och intuitivt
  • smartLIGHT®-funktion för enklare förståelse av blodsockernivåer1
  • Hög noggrannhet2
  • Kan spara teststickor med Second-Chance®-efterfyllnad4
  • Ansluts till den kostnadsfria CONTOUR®DIABETES-appen**

Varför välja CONTOUR®NEXT ONE?

Lätt att använda. Snabba resultat.

Enkel att installera och lätt att använda. Se dina resultat på 5 sekunder. För användare som vill ha en mätare som sömlöst ansluter till en smarttelefon. Smartare diabeteshantering.

SmartCOLOUR

Med den unika smartLIGHT®-funktionen kan du enkelt tolka dina blodsockervärden1

SmartLIGHT® ger dig en omedelbar återkoppling på dina blodsockerresultat så att du vet om de ligger inom (grön), gul (över) eller under (röd) ditt målområde.1,†

testresultaten

Hög noggrannhet2

CONTOUR®NEXT ONE-systemet överträffar minimikraven för noggrannhet i ISO 15197:2013-standarden.***

Second-Chance

Second-Chance®-efterfyllnad sparar teststickor

Du får extra tid att applicera mer blod på samma sticka om det första provet var otillräckligt1, vilket kan hjälpa till att spara teststickor.4

CONTOUR DIABETES-appen

Ansluts till den kostnadsfria CONTOUR®DIABETES-appen

Den kostnadsfria CONTOUR®DIABETES-appen stödjer självhantering av diabetes, vilket ger insikt och mening till resultaten.

Lätt att använda: Resultaten synkroniseras automatiskt med mätaren och alla mätresultat sparas i en elektronisk dagbok.**

Lätt att förstå: Mina mönster -funktionen hjälper till att identifiera trender i blodsockerresultat och visar meddelanden om potentiella orsaker.

Lätt att dela resultat: Dela resultat direkt med din vårdgivare före eller under ett besök.

CONTOUR®DIABETES-appen tillämpar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagar.

Kontrollera om din smarttelefonens operativsystem är kompatibelt

Hur fungerar det*

Du är bara 3 steg från ett mycket noggrant2 resultat.

Steg 1

Sätt i teststickan med den grå fyrkantiga änden vänd mot mätaren så startas mätaren automatiskt.

Steg 2

Rör lätt på bloddroppen med spetsen på stickan fäst vid mätaren tills stickan fylls med blod.

Steg 3

Ditt resultat visas (efter markering som fasta, före/efter måltid eller ingen anteckning).

Instruktionsfilmer

Kan användas tillsammans med

CONTOUR®NEXT-teststickor

CONTOUR®DIABETES-app, i en kompatibel Android eller iOS-mobilenhet**

MICROLET®NEXT-blodprovstagare och MICROLET®-lansetter

Ta kontakt

Vill du veta mer om någon av våra produkter? Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Service och kontakt.

Bruksanvisning

pdf-svgrepo-com.svg CONTOUR®NEXT ONE

Diskutera med vårdpersonalen innan du ändrar några målområden.

*Se CONTOUR®NEXT ONE bruksanvisning för fullständiga instruktioner före användning.

**På en kompatibel Android- eller iOS-mobilenhet. Kontrollera enhetens kompatibilitet på  compatibility.contourone.com

***95 % av kapillärproverna ska vara inom ±0,83 mmol/l jämfört med referensvärdena (från en YSI-analysator) när resultatnivån är <5,55 mmol/l eller ±15 % inom referensvärdena när resultatnivån är >5,55 mmol/L. 99 % av individuella glukosvärden måste tillhöra typ 1-diabetes Consensus Error Grid (CEG) zonerna A och B.3

1. CONTOUR®NEXT ONE BGMS Bruksanvisning, Rev 08/19.
2. Christiansen M el al. J Diabetes Sci Technol 2017;11(3):567-573
3. International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems - requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197). International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2013.
4. Richardson JM el al. Clinical Relevance of Reapplication of Blood Samples During Blood Glucose Testing. Poster presenterad vid det 20:e årliga Technology Meeting (DTM), 12–14 november 2020.