MICROLET®NEXT

Med MICROLET®NEXT-blodprovstagaren kan du smidigt, säkert och med minimal smärta få fram en bloddroppe.

Egenskaper

  • Låsbart munstycke för att förhindra oavsiktlig stickning
  • 5 tydliga inställningar för stickdjup
  • Smidig glidmekanism för att minimera stickljud
  • Lättanvänd lancettejektor
  • Silikonbelagda MICROLET®-lansetter som passerar huden varsamt1

Varför välja MICROLET®NEXT?

Bekvämlighet

MICROLET®NEXT-blodprovstagare har en smidig glidmekanism2 för att minimera ljud och hjälpa till att minska smärtuppfattningen.3

Minneshjälp

Sju färgade lansetter med olika färger hjälper dig att påminna dig om vikten av att byta lansett (ny färg för varje veckodag eller mätning).

Säkerhet

Låsbart munstycke hjälper till att förhindra oavsiktlig stickning. Använder silikonbelagda MICROLET®-lansetter för att säkerställa smidig glidning in i huden.1

Kan användas tillsammans med

MICROLET®-lansetter, låda med 200 st.

Ta kontakt

Vill du veta mer om någon av våra produkter? Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Service och kontakt.

POTENTIELL SMITTORISK
MICROLET®NEXT-blodprovstagare är avsedd för självtestning av en enda patient. Det får inte användas på mer än en person på grund av infektionsrisken. Återanvänd inte lansetter. Använda lansetter är inte sterila. Använd en ny lanset varje gång du testar. Kassera alltid använda teststickor och lansetter som medicinskt avfall eller enligt din vårdgivares anvisningar. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten och torka dem väl före och efter testning eller hantering av mätaren, blodprovstagaren eller teststickorna.
Innan du använder MICROLET®NEXT-blodprovstagaren för att testa ditt blodsocker, vänligen se blodprovstagarens bipacksedel för detaljerade instruktioner och viktig säkerhetsinformation.
 
1. Data på fil, Ascensia Diabetes Care. Forskning utförd av Ascensia Diabetes Care. Rapporten "Development of the new MICROLET™ Lancing Device (Utveckling av den nya MICROLET™ blodprovstagaren), finns tillgängligt på begäran från Ascensia Diabetes Care, december 2006 (Bild 20).
2. Data på fil, Ascensia Diabetes Care. Designdokument av Ascensia Diabetes Care. Dokumentet "Microler NEXT- Stabilized Needle Travel. 2016 (Bild 2}" finns tillgängligt på begäran från Ascensia Diabetes Care.
3. Data på fil, Ascensia Diabetes Care. Forskning utförd av Ascensia Diabetes Care. Rapporten "Development of the new MICROLET™NEXT - Lancing Device Sound Level Summary. 2016- (Bild 2,3)" finns tillgänglig på begäran från Ascensia Diabetes Care.