CONTOUR®NEXT

CONTOUR®NEXT-system för kontroll av blodglukos. Upptäck hög noggrannhet1 och enkel hantering. Egenskaper du vill ha i en mätare.

Produktegenskaper

  • Lätt att använda, prisvärd och pålitlig
  • Noggranna testresultat1
  • smartLIGHT®-funktionen gör det lättare att förstå glukosnivåer3
  • Du kan spara teststickor med Second-Chance®-efterfyllnad4
  • Kompatibel med vår kostnadsfria CONTOUR®DIABETES-app**

 

Request free meterHUR FÅR JAG TAG PÅ MÄTAREN?

Varför välja CONTOUR®NEXT?

Eftersom det är ett lättanvänt system

Eftersom det är ett lättanvänt system

En blodsockermätare som kombinerar de funktioner som användarna vill ha.2 Lätt att läsa av: Stora siffror på displayen. Lätt att använda: Stora lätthanterliga gummiknappar. Kom igång direkt, utan inställningar.* Personliga målområden med medelvärden i mätaren.

SmartCOLOUR

smartLIGHT®-målområdesindikator hjälper att tolka resultat snabbt och enkelt3

Den unika smartLIGHT®-funktionen ger dig omedelbar återkoppling på dina blodsockervärden. Färgade lampor indikerar om mätresultatet är över, inom eller under ditt målintervall.

Mätresultaten från CONTOUR NEXT-systemet är bevisligen noggranna

Mätresultaten från CONTOUR®NEXT-systemet är bevisligen noggranna1

Det pålitliga och noggranna CONTOUR®NEXT-systemet hjälper dig i din egenvård av diabetes.1 Mätaren och teststickorna uppfyller ISO 15197:2013 industristandard för noggrannhet.5

Second-Chance

Med Second-Chance®-efterfyllnad kan du spara teststickor4

CONTOUR®NEXT har en 60-sekunders nedräkning på skärmen som gör att du kan tillsätta mera blod på samma teststicka om det första provet inte räcker.

CONTOUR DIABETES-sovellukseen

Kan kopplas till vår kostnadsfria CONTOUR®DIABETES-app

Den kostnadsfria CONTOUR®DIABETES-appen finns tillgänglig som ett stöd i egenvården av diabetes. Du kan addera nyttig information till dina testresultat.

Enkel att använda: Synkar automatiskt med mätaren för att ladda ner alla värden till en elektronisk dagbok.**

Enkel att förstå: Mina Mönster hjälper till att upptäcka trender i blodsockervärden och skickar notiser om möjliga orsaker.

Enkel att dela: Rapporten Blodsockerdagbok kan skickas till din vårdgivare i förväg, eller delas under själva vårdbesöket.

CONTOUR®DIABETES-appen tillämpar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagar.

Kontrollera om din smarta mobil är kompatibel

Hur fungerar det*

Du är endast 3 steg ifrån ett mycket exakt1 resultat.

Steg 1

Sätt in en CONTOUR®NEXT-teststicka och mätaren startar automatiskt.

Steg 2

Rör lätt vid bloddroppen med spetsen av teststickan så att blodet sugs in i stickan.

Steg 3

Resultatet visas efter 5 sekunder och smartLIGHT®-ljuset indikerar om du är inom ditt målområde.

Instruktionsfilmer

Kan användas tillsammans med

CONTOUR®NEXT-teststickor

CONTOUR®DIABETES-app, i en kompatibel Android eller iOS-mobilenhet**

MICROLET®NEXT-blodprovstagare och MICROLET®-lansetter

Ta kontakt

Vill du veta mer om någon av våra produkter? Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Service och kontakt.

Bruksanvisning

pdf-svgrepo-com.svg CONTOUR®NEXT

Diskutera med din vårdgivare innan du ändrar några målområden

*Se CONTOUR®NEXT-bruksanvisning för fullständiga instruktioner innan användning.

**På en kompatibel Android- eller iOS-mobilenhet. Kontrollera enhetens kompatibilitet på compatibility.contourone.com

1. CONTOUR®NEXT BGMS Bruksanvisning, Rev. 03/21.
2. Forskningspartnerskap Ascensia Diabetes Care marknadsundersökning , mars 17. 100 med diabetespatienter i Kanada, Tyskland och USA.
3. Smartson online-undersökning, Sverige 2017. 352 svarande: Patienter med typ 1- och typ 2-diabetes, över 18 år, som testade blodglukos minst 4-7 gånger om dagen. Deltagarna fick en gratis mätare och teststickor. Undersökningen var finansierad av Ascensia Diabetes Care.
4. Richardson JM et al. Clinical Relevance of Reapplication of Blood Samples During Blood Glucose Testing. Poster presenterad vid det 20:e årliga Technology Meeting (DTM), 12–14 november 2020.
5. International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems - requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197). International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2013.

Request free meterHUR FÅR JAG TAG
  PÅ MÄTAREN?