CONTOUR®CARE

Anslutningsbar CONTOUR®CARE-mätare med tillhörande CONTOUR®CARE-teststickor. Ett system för blodsockerkontroll som förenklar din diabeteshantering.

Produktfunktioner

  • Lätt att använda, prisvärd och pålitlig
  • Noggranna testresultat1
  • smartCOLOUR® för enklare förståelse av blodsockernivåerna2
  • Kan spara teststickor med Second-Chance®-efterfyllnad7
  • Kan anslutas till den kostnadsfria CONTOUR®DIABETES-appen**

 

Request free meterHUR FÅR JAG TAG PÅ MÄTAREN?

Varför välja CONTOUR®CARE?

Eftersom det är ett lättanvänt system

Klar att använda direkt ur förpackningen.* CONTOUR®CARE lagrar de 800 senaste testresultaten och ger medelvärden från 7, 14, 30 och 90 dagar. CONTOUR®CARE-teststickor och liten provstorlek (0,6 µl) och enkel Sip-In Sampling®-teknik.

SmartCOLOUR

SmartCOLOUR®-funktionen ger dig omedelbar återkoppling på dina blodsockervärden4,#

En mätare med en färgad målområdesindikator kan avsevärt minska HbA1c.2 Dessutom har färgade målområdesindikatorer visat sig förbättra patientens självförtroende och ge stöd i deras beslutsfattande.3,4,#

testresultaten

Det är viktigt att testresultaten är noggranna1 när man fattar behandlingsbeslut, särskilt när man beräknar insulindos5

CONTOUR®CARE-system för blodsockerkontroll ger noggranna testresultat även när de röda blodkropparnas andel i blodet varierar.6 Mätaren och teststickorna uppfyller ISO 15197:2013 industristandard för noggrannhet.^^

Second-Chance

Med mätarens Second-Chance®-efterfyllnad kan du spara upp till 100 teststickor per år†,7

CONTOUR®CARE har en 30-sekunders timer på skärmen som gör att du kan tillsätta mer blod på samma teststicka om det första provet inte räcker.

CONTOUR®DIABETES-app

Kan kopplas till vår kostnadsfria CONTOUR®DIABETES-app

Den kostnadsfria CONTOUR®DIABETES-appen finns tillgänglig som ett stöd i egenvården av diabetes för att öka insikten och ge mening till blodsockervärden.

Enkel att använda: Synkar automatiskt med mätaren för att ladda ner alla värden till en elektronisk dagbok.**

Enkel att förstå: Mina Mönster -funktionen hjälper till att upptäcka trender i blodsockervärden och skickar notiser om möjliga orsaker.

Enkel att dela: Rapporten Blodsockerdagbok kan skickas till din vårdgivare i förväg, eller delas under själva vårdbesöket.

CONTOUR®DIABETES-appen tillämpar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagar.

Kontrollera om din smarttelefon är kompatibel

Hur fungerar det*

Du är endast 3 steg ifrån ett mycket noggrant1 resultat.

Steg 1

Sätt i en CONTOUR®CARE-teststicka och mätaren startar automatiskt.

Steg 2

Rör lätt vid bloddroppen med spetsen av teststickan så att blodet sugs in i stickan.

Steg 3

Mätresultatet visas på skärmen och smartCOLOUR®-färgen indikerar om mätresultatet är över, inom eller under ditt målintervall.

Kan användas tillsammans med

CONTOUR®CARE-teststickor

CONTOUR®DIABETES-app, i en kompatibel Android eller iOS-mobilenhet**

MICROLET®NEXT-blodprovstagare och MICROLET®-lansetter

Ta kontakt

Vill du veta mer om någon av våra produkter? Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Service och kontakt.

Bruksanvisning

pdf-svgrepo-com.svg CONTOUR®CARE

#Diskutera med vårdpersonalen innan du ändrar några målområden.

Genomsnittlig slöseri av teststickor enligt bedömning av sjukvårdspersonal. Data och citat samlades in genom en onlineundersökning av 200 sjuksköterskor och 200 diabetespatienter i USA, Kanada, Tyskland och Storbritannien.

*Se CONTOUR®CARE bruksanvisning för fullständiga instruktioner innan användning.

**På en kompatibel Android- eller iOS-mobilenhet. Kontrollera enhetens kompatibilitet på  compatibility.contourone.com

^^International Organization for Standardization. In vitro diagnostic test systems - requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197). International Organization for Standardization, Geneva, Switzerland, 2013.

1. CONTOUR®CARE BGMS Bruksanvisning, 03/2021.
2. Grady M et al. J Diabetes Sci Technol. 2018;12:1211–1219.
3. Grady M et al. J Diabetes Sci Technol. 2015;9:841-848.
4. Data på fil. Ascensia Diabetes Care. Protocol GCA-PRO-2018-006-01 (NCT03730480). Questionnaire 2: Features.
5. Stedman M et al. Journal of Diabetes Science and Technology 2021, Vol. 15(I) 76-81.
6. CONTOUR®CARE bipackssedel för teststickor, september 2018.
7. Online marknadsundersökning för Ascensia Diabetes Care, genomfört av Hall & Partners i april/maj 2015.

Request free meterHUR FÅR JAG TAG
  PÅ MÄTAREN?