NY SMARTARE VERSION AV CONTOUR®DIABETES-APPEN MED NYA FUNKTIONER FÖR BÄTTRE EGENVÅRD AV DIABETES

Stockholm, Sverige, 2 maj, 2018

Idag presenterade Ascensia Diabetes Care lanseringen av den uppgraderade versionen av CONTOUR®DIABETES-appen i Sverige. Appen innehåller den nya funktionen Mina mönster, som på ett intelligentare sätt analyserar resultatet av blodsockermätningarna som skickas från CONTOUR®NEXT ONE-mätaren. Appen ger dessutom individanpassad återkoppling som hjälper personer med diabetes att sköta sin hälsa. Den nya versionen går från och med idag att ladda ned från Apple App Store (iOS) och Google Play (Android).

CONTOUR®DIABETES-appen lanserades 2016 och kan enkelt anslutas till CONTOUR®NEXT ONE-mätaren. Den nya funktionen Mina mönster använder testresultat från mätaren för att identifiera mönster i blodsockermätningarna, vilket kan hjälpa användaren att hantera sin diabetes på ett annat sätt. När appen har meddelat användaren om mönstret föreslår den möjliga orsaker och ger vägledning som bidrar till att åtgärda bristerna. Användaren kan ställa in påminnelser eller använda testningsplaner för att förbättra sina blodsockermätningar. Appen följer dessutom förändringarna i syfte att se om resultatet förbättras över tid*. Den senaste versionen av appen kan känna igen 14 olika mönster och använder 11 olika testningsplaner. Fler mönster och testningsplaner kommer att läggas till i framtiden.

Mina mönster har utvecklats med hjälp av ett beteendevetenskapligt koncept som baseras på modellen för information, motivation och beteendemässiga färdigheter för kroniska sjukdomar. Modellen togs fram av psykologen William Fisher, som har visat att personer med diabetes behöver användbar information, motivation att agera utifrån informationen och specifika beteendemässiga färdigheter för att kunna göra förändringar som förbättrar deras egenvård av diabetes1. Mina mönster använder digital teknik i syfte att hjälpa personer som har diabetes med dessa aspekter för att på så sätt bidra till en effektivare egenvård.

Jyrki Lönnfors, Country Manager, Ascensia Diabetes Care Sweden AB, säger så här: ”Egenvård är avgörande när det gäller diabetes. En av nycklarna till effektiv egenvård av diabetes är att patienterna förses med verktyg som kan hjälpa dem att förstå hur deras livsstil och aktiviteter påverkar deras diabetes och hur de kan göra förändringar. Digital och mobil teknik är optimalt när det handlar om att ge den här typen av stöd, och den har enorm potential att kunna hjälpa personer med diabetes att förbättra sin egenvård av diabetes. Den nya CONTOUR®DIABETES-appen är som en diabetescoach i fickformat. Appen identifierar mönster i blodsockermätningar och ger individanpassade påminnelser som kan förbättra egenvården av diabetes.”

Jyrki säger så här: ”I de flesta fall träffar personer med diabetes sin läkare några få timmar varje år. Resten av tiden förlitar de sig på egenvård. De behöver rätt verktyg och därför ville vi tillhandahålla ett hjälpmedel som inte bara samlar in data, utan även ger användarna individanpassad återkoppling om deras tillstånd. Den här senaste uppgraderingen av CONTOUR®DIABETES-appen är ett smartare verktyg som kan bidra till att göra egenvården av diabetes lättare. Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda personer med diabetes den här innovationen.”

CONTOUR®NEXT ONE BGMS är det hittills mest noggranna system som utvecklats av Ascensia Diabetes Care. Publicerade studieresultat har visat att CONTOUR®NEXT ONE BGMS är ytterst noggrann2 och uppfyller de senaste globala standarderna för noggrannhet i SS-EN ISO 15197:20153.

† Se vår lista över kompatibla enheter på http://compatibility.contourone.com/ för att kontrollera om din enhet kan anslutas till CONTOUR®DIABETES-appen.

* Informationen i CONTOUR®DIABETES-appen ska inte ses som medicinska råd utan tillhandahålls endast i informationssyfte. Patienter bör alltid tala med hälso- och sjukvårdspersonalen innan de gör ändringar avseende kost, behandling eller motion.


1 Fisher WA, Kohut T, Schachner H, Stenger P. The Diabetes Educator (2011) 37;1:85-94

2 Christiansen et al. Affisch som visades vid Diabetes Technology Societys 15:e årliga möte den 22–24 oktober 2015 i Bethesda, Maryland

3 International Organization for Standardization (2015). In vitro-diagnostiska mätsystem – Krav på blodglukosmätare avsedda för själv-testning vid övervakning av diabetes mellitus (SS-EN ISO 15197:2015)

Formulär för registrering av Nyhetsbrev