Om Diabetes

Diabetes är en kronisk ämnesomsättningssjukdom med alltför högt innehåll av socker i blodet.

Varje gång vi äter mat som innehåller kolhydrater spjälkas dessa upp till socker (glukos) i tarmen. Därifrån transporterar blodet socker till kroppens alla celler. Men sockret kommer inte in i cellerna såvida inte hormonet insulin ”öppnar” deras kanaler. Vid typ 1-diabetes finns det inte något insulin i kroppen. Vid typ 2-diabetes är insulinmängden reducerad, eller så har insulinet inte tillräckligt stor effekt. Resultatet i båda fallen blir att blodsockernivån stiger mer än normalt.

Formulär för registrering av Nyhetsbrev