Produkter I Eversense XL sensor

Ett kort besök - inga självinsättningar någonsin.

  • Sensorn håller i upp till 180 dagar - inga självinsättningar av sensorer var och varannan vecka
  • Professionell insättning och borttagning på diabetesmottagningen
  • Helt insatt under huden, inga delar av sensorn som sticker ut
  • Noggrann under hela sensorns livslängd med ett MARD på 9,4 %*1

1 Aronson R et al. First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system through 180 days in a primarily adolescent population with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019;21(7):1689-1694

Professionell insättningsprocedur

Snitt för sensorinsättning
1. INSÄTTNINGSSTÄLLE FÖR SENSORN

Du och din läkare/sjuksöterska kommer överens om en plats på din överarm där sensorn ska placeras. Ett litet snitt på ca 5 mm görs i överarmen under lokalbedövning.

Insättning av sensorn
2. SENSORN SÄTTS IN

Läkaren/ sköterskan använder ett specialinstrument för att skapa en liten ficka där sensorn placeras.

Förslutning av insättningsstället
3. FÖRSLUTNING AV SNITTET

Snittet försluts med Steri-StripTM -suturtejp