Vad kan du förvänta dig

Vi förstår att alla typer av medicinska procedurer kan kännas stressande. Det är därför som vi har gjort insättningen och uttaget är så enkla, smärtfria och säkra som möjligt. Det tar vanligtvis bara några minuter.

84PercentCircle.png

av användarna väljer att sätta in en ny sensor1

  • Två korta mottagningsbesök per år för att sätta in och ta bort sensorn på bara några minuter.
  • Insättnings- och borttagningsproceduren tar normalt bara några minuter vardera
  • De flesta insättningar och borttagningar har läkt inom några dagar

Två enkla procedurer som utförs på mottagningen. Upp till 6 månader av kontinuerlig glukosövervakning.

Sensorinsättning

Steg ett av insättningsprocessen för en bärbar glukosövervakare.

Steg ett

~~5 mm snitt görs i överarmen under lokalbedövning

Steg två av insättningsprocessen för en bärbar glukosövervakare.

Steg två

Sensorn sätts in med ett specialinstrument

Steg tre av insättningsprocessen för en bärbar glukosövervakare.

Steg tre

Snittet försluts med Steri-Strips

Borttagning av sensorn

Steg ett av borttagandet i insättningsprocessen för en bärbar glukosövervakare.

Steg ett

5–6 mm snitt görs i överarmen under lokalbedövning

Steg två av borttagandet i insättningsprocessen för en bärbar glukosövervakare.

Steg två

Sensorn tas bort med en peang

Steg tre av borttagandet i insättningsprocessen för en bärbar glukosövervakare.

Steg tre

Snittet försluts med Steri-Strips

"Sensorinsättningen
gick riktigt bra. Jag kände ingenting...**"

- Roberta, Eversense CGM-användare -

HÖR FLERA BERÄTTELSER

**De åsikter som framförs är enbart individuella. Denna information tillhandahåller endast allmän information. Den är inte avsett att användas som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling och bör inte ersätta råd från en vårdgivare.

1. Barnard et al. Acceptability of Implantable Continuous Glucose Monitoring Sensor. Journal of Diabetes Science and Technology 2018, Vol. 12(3) 634–638.