A doctor adjusts a patient's Eversense CGM while discussing CGM cost without insurance.

Hur får man Eversense?

KONTAKTA DIN VÅRDGIVARE FÖR ATT SE OM DU KAN FÅ EVERSENSE

Nästan alla barn och vuxna med typ 1 diabetes har kontinuerlig glukosövervakning (CGM) idag. Enligt Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Diabetesvård kan även vissa personer med typ 2 diabetes vara berättigade till CGM Nationella riktlinjer för diabetesvård - Stöd för styrning och ledning (socialstyrelsen.se).

Långtids-CGM-systemet Eversense E3 finns upphandlat i de flesta av Sveriges regioner och är avsett för personer över 18 år. Fråga efter Eversense på ditt nästa besök på diabetesmottagningen!

Woman using a cell phone to learn about Eversense E3 System CGM cost.

Steg ett

Berätta lite om dig själv. Fyll i formuläret med din personliga information och diabetesinformation.

Steg två

Skicka in formuläret så kommer en Ascensia Diabetes Care-representant att kontakta dig inom kort.

"JAG BEGRÄNSAS INTE AV RÄDSLA FÖR OVÄNTADE HÄNDELSER ELLER AV ATT JAG MÅSTE STANNA TILL OCH BYTA SENSOR.*"

- Matt, Eversense CGM-användare -

PATIENTBERÄTTELSER

Har du en fråga?

Vi finns här för att hjälpa till! Kontakta vår kundsupport idag.

KONTAKTA OSS
Woman using a laptop to find out does insurance cover continuous glucose monitors?

MEDICARE

The world's first and only long-term CGM System is now covered by Medicare.

LEARN MORE
Two older women walking and discussing continuous glucose monitor insurance coverage.

*Åsikterna som framförs av dessa personer är enbart individuella. Denna information är endast att betraktas som allmän information. Den är inte avsett att användas som medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling och bör inte ersätta råd från en vårdgivare. Diskutera med din vårdgivare och läs igenom hela bruksanvisningen innan du använder enheten.