Välkommen till din Eversense-resa

Oavsett om du redan har använt Eversense ett tag eller om du är en ny användare, vill vi tacka dig för att du valt Eversense E3. Välkommen ombord! Vi tror att Eversense E3 kommer att hjälpa dig att nå dina mål för din diabeteshantering, och vi finns här för att ge dig stöd under resan.

De olika ämnena

TA HAND OM SNITTOMRÅDET >

Håll dig uppdaterad om Eversense E3 och få praktisk information om hur du kan hantera din diabetes med detta system.

KALIBRERING >

Lär dig att ställa in och kalibrera systemet för att börja få glukosvärden och så noggranna avläsningar som möjligt.

SMARTSÄNDARE >

Lär dig hur Eversense E3 smartsändare är anpassad efter dina behov för att passa din livsstil.

TRENDPILAR OCH BEHANDLINGSBESLUT >

Håll koll på din diabeteshantering och känn dig trygg att du får exceptionellt noggranna1 avläsningar, även vid hypoglykemi, och ta reda på hur du använder trendpilarna.

Din glukosdata >

Få rapporter i Eversense-appen för bättre förståelse av dina glukosmönster och din glukoshistorik, och lär dig hur man enkelt kan dela sin data med vårdpersonalen.

VARNINGAR OM LÅGA OCH HÖGA GLUKOSVÄRDEN SAMT MÅL >

Eversense E3 CGM-systemet är designat att ge aviseringar i form av VIBRATIONER PÅ KROPPEN via din smartsändare och LJUD- OCH VISUELLA varningar på din mobila enhet när din glukosnivå har nått de varningsnivåer du ställt in.

FÖREBYGGANDE VARNINGAR OCH VARNINGAR FÖR ÄNDRINGSTAKT >

Även med den bästa behandlingsplan kan diabetes ibland vara en oberäknelig sjukdom. Utöver de glukosvarningsnivåer som vi har förklarat tidigare har ditt Eversense E3 CGM-system två andra varningsinställningar som, om de aktiveras, kan hjälpa dig att hantera plötsliga eller oväntade förändringar av dina glukosnivåer. I det här nyhetsbrevet beskriver vi två olika typer av varningar: Förebyggande varningar och Varningar för ändringstakt.

Att dela din glukosdata med andra >

Att kunna ha kontroll på glukosnivåerna över tiden och dela data hjälper dig och din vårdkontakt i optimering av din diabeteshantering.

E3:S EXCEPTIONELLA LÅNGTIDS-NOGGRANNHET >

Det finns inget annat CGM-system idag som ger sådan exceptionell noggrannhet med en och samma sensor i upp till sex månader som Eversense E3.

HÄNDELSELOGGEN I APPEN >

Dagarna fylls med olika aktiviteter med familj och vänner, utmaningar på jobbet, träning eller avkoppling... mycket kan hända under en dag. Eversense E3 hjälper dig på vägen.

ATT RESA MED EVERSENSE >

När man ska ut och resa med diabetes är det så mycket att tänka på, eller hur? Det är klart att du måste vara väl förberedd. Med Eversense blir det mindre trassel, och din packlista är ganska kort.

GÖR DIG KLAR FÖR DIN NÄSTA EVERSENSE E3-SENSOR >

Att förbereda dig för din nästa sensor i förväg säkerställer en smidig, kontinuerlig upplevelse.