ATT KOMMA IGÅNG
MED EVERSENSE® E3
CGM-SYSTEMET

Välkommen och grattis till att du fått Eversense E3 CGM-systemet, det enda långtids-CGM systemet som varar 6 månader utan sensorbyte.

Eversense® E3-systemet för kontinuerlig glukosmätning (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer i upp till 180 dagar hos personer med diabetes som är 18 år och äldre. Systemet är avsett att ersätta mätning av blodsocker (BG) i fingertoppar i samband med beslut om diabetesbehandling.

Mätningar av blodsocker med fingerstick krävs fortfarande för kalibrering, huvudsakligen en gång om dagen efter dag 21, och när symtomen inte stämmer överens med CGM-information, eller när man tar mediciner som är av typen tetracyklin. Procedurerna för insättning och borttagning av sensorn utförs av en vårdgivare. Eversense E3 CGM-systemet förskrivs av en vårdgivare; patienter bör prata med sin vårdgivare för ytterligare information.

Viktig säkerhetsinformation finns på https://global.eversensediabetes.com/safety-info

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring och Eversense-logotypen är varumärken som tillhör Senseonics, Incorporated. Andra märken och respektive produkter är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare och används enbart för informativa syften. Inget samband eller garanti ska antydas eller inbegripas.

ANSVARSFRISKRIVNING

SYSTEMINSTÄLLNINGAR

Här visar vi kortfattat systemets 24-timmars uppvärmningsfas och går igenom hur du lägger dina personliga glukosinställningar i Eversense-appen.

Innan du börjar, bör du parkoppla din Eversense E3-sensor med Eversense-appen och länka din Eversense E3-smartsändare med din Eversense E3-sensor. Därefter kan du gå vidare till nästa steg. 

24-timmars uppvärmningsfas

Se de tillgängliga Systeminställningsvideorna eller Eversense E3 CGM-systemets Snabbguide för hjälp

24-timmars uppvärmningsfas

Eftersom du nyligen länkade E3-smartsändaren med Eversense E3-sensorn började nedräkningen av uppvärmningsfasen som varar i 24 timmar. Den här 24-timmarsperioden kallar vi Dag 1.

24-timmars uppvärmningsfas

24-timmars uppvärmningsfas

Du kommer inte att få några glukosdata under Dag 1 och du behöver inte ha på dig smartsändaren under tiden.

Men det är ett bra tillfälle att lägga in dina personliga glukosinställningar i ditt Eversense E3 CGM-system.

För att göra detta måste Eversense E3 smartsändaren och Eversense-mobilappen kommunicera.

När du öppnar Eversense-appen bör Eversense E3-smartsändaren ansluta automatiskt.

STÄLLA IN EVERSENSE-MOBILAPPEN

När du tittar på startskärmen Mitt glukos kommer du att märka att sändarens batteriikon, uppe till höger,
är svart.

I appens statusfält kommer
det att stå antingen Uppvärmningsfas eller Ingen sensor upptäckt.

STÄLLA IN EVERSENSE-MOBILAPPEN

Om de inte är anslutna blir ikonen grå och i appens statusfält står det Ingen sändare ansluten.

Om Ingen sändare ansluten visas i appens statusfält hoppar du till avsnittet Valfria anslutningstips i Dag 1 i menyn.

STÄLLA IN EVERSENSE-MOBILAPPEN

När du börjar lägga in dina personliga inställningar i mobilappen kan varningen Ingen sensor upptäckt visas. Tryck bara på ”Inte nu” för att stänga varningen.

Varningar och Aviseringar behandlas i kapitlen Dag 2 och Dag 3.

PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

För att anpassa ditt Eversense E3 CGM-system behöver du ha dina CGM-inställningar för dina varningsnivåer för glukos och glukosmålnivåer.

Om du inte är säker på vilka personliga inställningar du ska ange ska du rådgöra med din vårdgivare och sedan fortsätta den här utbildningen.

ANGE PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

För att komma till dina personliga inställningar trycker du på menyikonen för att öppna huvudmenyn.

ÖPPNA PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

Scrolla ner för att trycka på Inställningar.

ÖPPNA PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

För att komma till dina personliga inställningar trycker du på menyikonen för att öppna huvudmenyn.

Tryck sedan på Glukos.

ÖPPNA PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR

För att komma till dina personliga inställningar trycker du på menyikonen för att öppna huvudmenyn.

Scrolla ner för att trycka på Inställningar.

När du går in i glukosinställningarna ser du avsnittet Glukosvarningar överst.

Dina glukosvarningar låter dig veta när din glukosnivå har passerat en kritisk hög eller låg glukoströskel som bestämts av din vårdgivare.

ANPASSA GLUKOSVARNINGAR

Observera att standardinställningarna är 13,9 mmol/L för en varning om hög glukos och 3,6 mmol/L för en varning om låg glukos.

ANPASSA GLUKOSVARNINGAR

När du går in i glukosinställningarna ser du avsnittet Glukosvarningar överst.

Dina glukosvarningar låter dig veta när din glukosnivå har passerat en kritisk hög eller låg glukoströskel som bestämts av din vårdgivare.

När du vill anpassa en inställning för glukosvarning trycker du helt enkelt på den inställningen du vill ändra,

ANPASSA GLUKOSVARNINGAR

Scrolla till önskat värde. Tryck sedan på Klar.

ANPASSA GLUKOSVARNINGAR

När du vill anpassa en inställning för glukosvarning trycker du helt enkelt på den inställningen du vill ändra,

Diskutera alltid med din vårdgivare vilka varningsinställningar som är de rätta för dig.

Nedanför Glukosvarningar ställer du in ditt Målområde för glukos.

Ditt målområde för glukos är det område där du och din vårdgivare är överens om att dina glukosnivåer bör ligga den största delen av tiden.

ANPASSA GLUKOSMÅL

ANPASSA GLUKOSMÅL

Återigen, tryck helt enkelt på den inställning du vill ändra, bläddra till önskat värde och tryck sedan på Klar.

Nedanför Glukosvarningar ställer du in ditt Målområde för glukos.

Ditt målområde för glukos är det område där du och din vårdgivare är överens om att dina glukosnivåer bör ligga den största delen av tiden.

Observera att dina glukosmålnivåer endast kan ligga inom de varningsnivåerna för glukos som du har ställt in.

ANPASSA GLUKOSMÅL

Återigen, tryck helt enkelt på den inställning du vill ändra, bläddra till önskat värde och tryck sedan på Klar.

Nedanför Glukosvarningar ställer du in ditt Målområde för glukos.

Ditt målområde för glukos är det område där du och din vårdgivare är överens om att dina glukosnivåer bör ligga den största delen av tiden.

Du kan också ställa in Förebyggande varningar och Taktvarningar på den här skärmen.

Förebyggande varningar kan vara särskilt användbara för CGM-användare.

Men om du är ny användare av CGM kan det vara bäst att vänta med att ställa in någon av dessa valfria varningar tills du diskuterat dessa inställningar med din vårdgivare.

Mer information finns i din Bruksanvisning.

VALFRIA FÖREBYGGANDE VARNINGAR OCH TAKTVARNINGAR

Ett annat viktigt sätt att anpassa ditt Eversense E3 CGM-system är genom att ställa in ljudet på dina varningar och hur ofta varningar upprepas.

PERSONLIGA LJUDINSTÄLLNINGAR

PERSONLIGA LJUDINSTÄLLNINGAR

Tryck på ikonen Huvudmeny från startskärmen Mitt glukos,

PERSONLIGA LJUDINSTÄLLNINGAR

Tryck på ikonen Huvudmeny från startskärmen Mitt glukos,

Sedan Inställningar på huvudmenyn.

Tryck på ikonen Huvudmeny från startskärmen Mitt glukos,

Sedan Inställningar på huvudmenyn.

Välj sedan Ljudinställningar

PERSONLIGA LJUDINSTÄLLNINGAR

På skärmen Ljudinställningar kan du trycka på varningsnamnet för att öppna en ringsignalmeny som låter dig ställa in ett unikt ljud för just den varningen.

PERSONLIGA LJUDINSTÄLLNINGAR

På skärmen Ljudinställningar kan du trycka på varningsnamnet för att öppna en ringsignalmeny som låter dig ställa in ett unikt ljud för just den varningen.

Till exempel, för att ändra varningsljudet för lågt glukos trycker du på ringsignalens namn för att höra ljudet och göra ditt val.

PERSONLIGA LJUDINSTÄLLNINGAR

På skärmen Ljudinställningar kan du trycka på varningsnamnet för att öppna en ringsignalmeny som låter dig ställa in ett unikt ljud för just den varningen.

Till exempel, för att ändra varningsljudet för lågt glukos trycker du på ringsignalens namn för att höra ljudet och göra ditt val.

PERSONLIGA LJUDINSTÄLLNINGAR

Du kan ändra ditt val genom att trycka på ett annat ringsignalnamn.

SNOOZE-FUNKTION

Snooze-funktionen tillåter dig ställa in hur ofta du vill att varningen ska upprepas.

Tryck på det snooze-alternativ du vill välja

SNOOZE-FUNKTION

Scrolla för att ställa in tiden.
Tryck sedan på Klar.

Snooze-funktionen tillåter dig ställa in hur ofta du vill att varningen ska upprepas.

Tryck på det snooze-alternativ du vill välja

SNOOZE-FUNKTION

I det här exemplet, där inställningen för snooze för varning för lågt glukos är inställd på 15 minuter, skulle användaren få en varning för lågt glukos var 15:e minut så länge som glukosnivån ligger kvar under användarens varningströskel för lågt glukos

Snooze är en viktig funktion att känna till om du behöver ändra hur ofta du får varningar.

SNOOZE-FUNKTION

I det här exemplet, där inställningen för snooze för varning för lågt glukos är inställd på 15 minuter, skulle användaren få en varning för lågt glukos var 15:e minut så länge som glukosnivån ligger kvar under användarens varningströskel för lågt glukos

Om Eversense E3-smartsändaren inte ansluter automatiskt till Eversense-appen beror det antingen på att smartsändaren är

  • Utanför mobilappens räckvidd,
  • Urladdad,
  • Inte påslagen, eller
  • Behöver parkopplas till din mobila enhet igen.

Här är stegen för att återställa anslutningen.

VALFRIA ANSLUTNINGSTIPS

Se till att Eversense E3-smartsändaren är inom 7,6 meter  från mobilappen.

VALFRIA ANSLUTNINGSTIPS

Om Eversense E3-smartsändaren inte har laddats under de senaste 24 timmarna ska du ladda den nu tills lysdioden lyser grönt. Observera att när du tar bort smartsändaren från vaggan efter laddning slås den på automatiskt

VALFRIA ANSLUTNINGSTIPS

Stegen för att slå på eller stänga av smartsändaren Eversense E3 är desamma.

Tryck och håll ned strömknappen under ca 5 sekunder tills smartsändaren vibrerar. Släpp sedan strömbrytaren och titta på lysdioden.

Om den blinkar grönt är den på.

Om den blinkar orange är den av.

VALFRIA ANSLUTNINGSTIPS

Om du behöver parkoppla E3-smartsändaren med Eversense-mobilappen ska du se till att enhetens Bluetooth är aktiverad, öppna sedan appen 

VALFRIA ANSLUTNINGSTIPS

och ställ smartsändaren i upptäckbart läge genom att trycka bestämt på strömknappen
tre gånger tills lysdioden växlar mellan grönt
och orange.

Du kommer att se att det står ”Ansluter”
i appens statusfält.

VALFRIA ANSLUTNINGSTIPS

Du har nu slutfört de viktigaste stegen
i att anpassa ditt Eversense E3 CGM-system.

Om du fortfarande är i uppvärmningsfasen på 24-timmar och inte har på dig Eversense E3-smartsändaren, är det en bra idé att stänga av den.

För att göra det ska du trycka och hålla ner strömknappen under
ca 5 sekunder
tills smartsändaren vibrerar. När du släpper knappen
den här gången blinkar lysdioden orange.

STÄNGA AV SMARTSÄNDAREN

Du har nu slutfört utbildningen för Dag 1.
När uppvärmningsfasen på 24-timmar
är klar
är du redo att gå vidare till utbildningen för Dag 2, som handlar om systeminitiering. Därefter kan du börja ta emot glukosdata.

UTBILDNINGEN FÖR DAG 1 SLUTFÖRD

Kontakta din vårdgivare om du har medicinska frågor eller frågor om behandlingsplanen för din diabetes.

Och kontakta Eversense kundsupport om du har tekniska frågor om Eversense E3 CGM-systemet

Eversense Kundsupport 020-83 00 84

Eversense.se@ascensia.com

När uppvärmningsfasen på 24-timmar är klar kan du  starta ditt system så att du kan börja ta emot glukosdata.

SYSTEMINITIERING

SYSTEMINITIERING

Försök att starta systeminitieringen så att den sker tidigt på dagen, om det är möjligt

På så sätt har du gott om tid att slutföra alla fyra nödvändiga kalibreringar under initieringsfasen innan du går och lägger dig.

Den här presentationen kommer att leda dig genom stegen och du kan även titta i Eversense E3 CGM-systemets Snabbguide.

SYSTEMINITIERING

SYSTEMINITIERING

När du är klar, börja med att se till att smartsändaren för Eversense® E3 är fulladdad.

LADDA SMARTSÄNDAREN

SYSTEMINITIERING

Steg 2 är att placera smartsändaren på det självhäftande plåstret.

Ta ett självhäftande plåster och dra av pappersbaksidan med Eversense-logotypen.

PLACERA SMARTSÄNDAREN PÅ PLÅSTRET

SYSTEMINITIERING

Du ska placera smartsändaren i mitten av plåstret, där det är klibbigt, så som visas.

Tryck fast smartsändaren ordentligt på plåstret.

PLACERA SMARTSÄNDAREN PÅ PLÅSTRET

SYSTEMINITIERING

PLACERA SMARTSÄNDAREN PÅ PLÅSTRET

Du ska placera smartsändaren i mitten av plåstret, där det är klibbigt, så som visas.

Tryck fast smartsändaren ordentligt på plåstret.

Ta sedan bort den stora delen av den genomskinliga baksidan på plåstret

SYSTEMINITIERING

Nu är du redo för steg 3 – placera Eversense® E3-smartsändaren över Eversense® E3-sensorn.

Om du har något som täcker armen måste du ta bort det så att du kan se Tegaderm-förbandet.

PLACERA SMARTSÄNDAREN ÖVER SENSORN

SYSTEMINITIERING

Det är bra att förstå var din sensor
är placerad. Din vårdgivare satte in sensorn strax ovanför snittet, som illustreras här
.

Detta betyder att sensorn troligen
är ovanför mitten av ditt Tegaderm-förband
.

Dölj förband

Visa förband

PLACERA SMARTSÄNDAREN ÖVER SENSORN

SYSTEMINITIERING

Det kan också finnas synliga märken
där din vårdgivare markerade hörnen
på smartsändaren innan din sensor
sattes in. Använd markeringarna för att rikta in smartsändaren, vilket hjälper dig
till att placera den på rätt sätt över sensorn.

Ett tips är att ställa sig framför en spegel,
för att tydligt se ditt Tegaderm-förband.

PLACERA SMARTSÄNDAREN ÖVER SENSORN

SYSTEMINITIERING

Öppna sedan placeringsguiden i appen genom att gå till Huvudmenyn

PLACERA SMARTSÄNDAREN ÖVER SENSORN

SYSTEMINITIERING

Placeringsguide.

PLACERA SMARTSÄNDAREN ÖVER SENSORN

Öppna sedan placeringsguiden i appen genom att gå till Huvudmenyn

SYSTEMINITIERING

Först kommer du att se ett svart X.

PLACERA SMARTSÄNDAREN ÖVER SENSORN

SYSTEMINITIERING

Håll smartsändaren med plåstret som bilden visar – med sidorna av det självhäftande plåstret uppvikta. Om markeringarna efter smartsändarens hörn fortfarande är synliga på huden kan du ta hjälp av dem för att placera smartsändaren – mot den övre halvan av Tegaderm-förbandet.

Observera att smartsändaren måste röra vid din arm.

PLACERA SMARTSÄNDAREN ÖVER SENSORN

SYSTEMINITIERING

Lyft upp försiktigt och flytta plåstret och smartsändaren för att hitta platsen med den starkaste signalen, någonstans mellan 2–3 streck (dvs från bra till utmärkt).

Att vrida lite på smartsändaren kan hjälpa.

PLACERA SMARTSÄNDAREN ÖVER SENSORN

SYSTEMINITIERING

När du flyttar på sändaren bör du vänta några sekunder för att signalen ska uppdateras innan du flyttar på sändaren igen.

När du har fått en signal med två till tre streck låter du smartsändaren sitta kvar där på armen.

PLACERA SMARTSÄNDAREN ÖVER SENSORN

SYSTEMINITIERING

Ta bort den mindre återstående biten av den genomskinliga baksidan och släta till det dubbelhäftande plåstret

PLACERA SMARTSÄNDAREN ÖVER SENSORN

SYSTEMINITIERING

Stäng placeringsguiden genom att trycka på menyikonen.

Det dubbelhäftande plåstret behöver bytas ut dagligen. Med lite övning blir du snabbt en expert på att placera smartsändaren.

PLACERA SMARTSÄNDAREN ÖVER SENSORN

SYSTEMINITIERING

Nu när du framgångsrikt har placerat smartsändaren Eversense® E3 kommer du inom några minuter se att meddelandet Kalibrera nu visas
i mobilappen

Det betyder att det är dags att
göra din första av fyra 4-fingerstickskalibreringar.

4 KALIBRERINGAR VID INITIERING

SYSTEMINITIERING

De fyra kalibreringarna kan genomföras på så lite som sex timmar,

eftersom du kan kalibrera så ofta som varannan timme.

Dock får kalibreringar inte göras med mer än 12 timmars mellanrum.

Men du behöver inte komma ihåg tiden för varje kalibrering, eftersom ditt Eversense E3 CGM-system kommer att påminna dig varje gång med ett kalibrera nu-meddelande.

4 KALIBRERINGAR VID INITIERING

SYSTEMINITIERING

För att göra en kalibrering ska du göra en blodsockerkontroll med fingerstick …

… och trycka på den blå knappen Kalibrera

GÖRA EN KALIBRERING

SYSTEMINITIERING

GÖRA EN KALIBRERING

Tryck på Glukos

SYSTEMINITIERING

GÖRA EN KALIBRERING

Tryck på Glukos

… och scrolla för att ange rätt blodsockervärde

tryck sedan på Klar.

SYSTEMINITIERING

GÖRA EN KALIBRERING

Tryck på Glukos

Bekräfta att rätt glukosvärden har angetts och tryck sedan på Skicka.

… och scrolla för att ange rätt blodsockervärde

tryck sedan på Klar.

SYSTEMINITIERING

Tryck på Glukos

Du kommer att få meddelandet Kalibrering pågår som du kan få bort genom att trycka på OK.

GÖRA EN KALIBRERING

Bekräfta att rätt glukosvärden har angetts och tryck sedan på Skicka.

… och scrolla för att ange rätt blodsockervärde

tryck sedan på Klar.

SYSTEMINITIERING

Här är ett exempel på kalibreringstider:

så uppvärmningsfasen slutar kl. 9:45 på tisdagen.

Låt oss säga att en användare länkade sensorn och smartsändaren kl. 9:45 på måndagen,

KALIBRERINGAR VID SYSTEMINITIERING

Uppvärmningen slutar: 9:45

SYSTEMINITIERING

Sedan används placeringsguiden för att placera smartsändaren på armen över sensorn och cirka klockan 10:00 får de det första meddelandet Kalibrera nu. Användaren utför en blodsockerkontroll med fingerstick och lägger in det värdet i mobilappen

KALIBRERINGAR VID SYSTEMINITIERING

Uppvärmningen slutar: 9:45

1:a kalibreringen: 10:00

Här är ett exempel på kalibreringstider:

SYSTEMINITIERING

Två timmar senare visas det 2:a meddelandet Kalibrera nu, och när det andra blodsockervärdet har angetts,
börjar sensorglukosdata att
visas på startskärmen
Mitt glukos.

KALIBRERINGAR VID SYSTEMINITIERING

Uppvärmningen slutar: 9:45

1:a kalibreringen: 10:00

2:a kalibreringen: 12:00

Här är ett exempel på kalibreringstider:

SYSTEMINITIERING

Kalibreringsuppmaning nr 3 och nr 4 kommer att följa på samma sätt.

Men kom ihåg att du inte behöver kalibrera direkt – du har upp till 12 timmar på dig att utföra nästa obligatoriska  kalibrering. Men det är idealiskt att slutföra alla fyra innan du går och lägger dig, så att du kan få kontinuerliga data den första natten.

Uppvärmningen slutar: 9:45

1:a kalibreringen: 10:00

2:a kalibreringen: 12:00

3:e kalibreringen: 14:00

4:e kalibreringen: 16:00

KALIBRERINGAR VID SYSTEMINITIERING

Här är ett exempel på kalibreringstider:

SYSTEMINITIERING

När du har slutfört de fyra kalibreringarna i initieringsfasen och tar emot kontinuerlig glukosdata går du in i fasen för 2 dagliga kalibreringar.

Under de kommande 21 dagarna måste du kalibrera två gånger per dag. Efter det kommer du att behöva kalibrera minst en gång, men inte mer än två gånger per dag.

KALIBRERINGAR VID SYSTEMINITIERING

Du kommer att lära dig mer om dagliga kalibreringsfaser i presentationen Dag 3 och framöver: Daglig användning

SYSTEMINITIERING

Avslutningsvis, bra kalibreringsteknik är det bästa sättet att vara säker på att få största möjliga noggrannhet med ditt Eversense E3 CGM-system, så här kommer några kalibreringstips.