Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

Kontinuerlig glukosmätning, eller CGM, är processen för att automatiskt mäta mängden socker (glukos) i kroppen med några minuters mellanrum med hjälp av en sensor som placeras under huden. De kontinuerliga avläsningarna gör det möjligt för systemet att använda data för att förutsäga i vilken riktning dina glukosnivåer är på väg och den informationen visas som en pil. Tack vare det aktuella glukosvärdet tillsammans med pilens riktning, kan du få mer information om vad som händer med dina glukosnivåer.

CGM-system som finns idag mäter glukos i interstitiell vätska - vätskan mellan cellerna som finns precis under huden. Eftersom CGM mäter glukos i en annan del av kroppen kommer värdet som visas inte vara exakt det samma som i ditt blod, men mycket likartat. När du mäter ditt blodsocker med en blodsockermätare måste du ta litet blodprov från fingertoppen och placera det på en teststicka som sitter i en mätare. Mätaren ger ett glukosvärde baserat på den befintliga mängden glukos i blodprovet. CGM ger automatiskt och kontinuerligt glukosvärden varannan minut, med hjälp av en sensor som sitter strax under huden. Glukosnivån i ditt blod kan skilja sig från glukosnivån i vätskan under huden. Med traditionella CGM- och Flash-system måste du själv sätta in en ny sensor genom huden var 7:e till 14:e dag. Med Eversense CGM-systemet varar en enda sensor i flera månader.

Eversense CGM-systemet använder fluorescensteknologi för att mäta glukos med en liten sensor som är implanterad under huden. Tack vare avancerad CGM-teknik kan samma sensor användas i flera månader. En smartsändare bärs över sensorn med ett skonsamt dubbelhäftande plåster som byts dagligen. Smartsändaren kan tas bort och bytas ut, utan att sensorn förbrukas. Smartsändaren driver sensorn trådlöst, samlar in glukosdata och skickar den till Eversense-appen. Varningar kan fås genom ljud, meddelanden eller vibrationer på huden.

Flash glukosövervakning (eller isCGM) är en metod med en sensor som bärs på kroppen. Metoden kräver insättning av en ny sensor var 10-14:e dag. Flashmetoden ger ett glukosvärde genom att användaren aktivt scannar med hjälp av en mottagarenhet. Mottagaren hålls över sensorn för att trådlöst avläsa ett glukosvärde. Eversense CGM-systemet använder en liten sensor som förs in helt under huden och behöver inte bytas på upp till 6 månader. En smartsändare driver sensorn trådlöst och samlar automatiskt in glukosdata var 5:e minut och skickar den till Eversense mobilappen på din kompatibla mobila enhet. Automatiska varningar kan aktiveras.

Det är en procedur som utförs av en vårdgivare på mottagningen och tar ungefär 15 minuter.

Smartsändaren driver sensorn och ger den energi, trådlöst. Detta aktiverar sensorn, som i sin tur aktiverar en LED-ljuskälla. En fluorescerande polymerbeläggning på utsidan av sensorn reagerar på LED-ljuset. Glukos från kroppen binder reversibelt till sensorns beläggning och mängden ljus som skickas ut av beläggningen ökar och minskar med kroppens glukoskoncentration. Det utsända ljuset mäts av fotodetektorer inuti sensorn. Specialkretsar digitaliserar mätningarna och skickar data till smartsändaren. Smartsändaren beräknar sedan glukosvärdet, riktningen samt förändringstakten och skickar därefter informationen till mobilappen.

Smartsändaren skickar glukosdata via Bluetooth till en mobil enhet som har en Eversense mobilapp.

Eversense CGM-systemet är kompatibelt med olika enheter. För en fullständig lista, besök sidan Kompatibilitet.

Smartsändaren skickar automatiskt glukosvärden till appen var femte minut.

Ja, smartsändaren är vattentålig. Den tål ett vattendjup på 1 meter i upp till 30 minuter.

Du får varningar i form av vibrationer när du har nått de glukosvarningsnivåer du har ställt in. Du kommer också att se varningen eller aviseringen i Eversense mobilapp.

Ja, Bluetooth-anslutningen fungerar även när din mobila enhet är i flygplansläge.

Eversense CGM-systemet finns i de flesta regionerna i Sverige. Fråga på din närmaste diabetesmottagning.

Eversense CGM-systemet är kompatibelt med Diasend/Glooko och Eversense DMS-programmet. Läs mer om DMS på vår hemsida.

*The JDRF CGM Study Group. Diabetes Care, Vol. 32, Number 11, November 2009