Ny användare av CGM?

Kontinuerlig glukosmätning (Continuous Glucose Monitoring eller CGM) hjälper personer med diabetes att inte bara se sina aktuella glukosvärden, utan även vart värdet är på väg. Med 288 värden per dag visar Eversense XL CGM-systemet trendpilar som anger hastigheten och riktningen för dina glukosnivåer. Denna information hjälper dig att proaktivt hantera dina toppar och dalar, istället för att försöka överkorrigera efter en känning av högt eller lågt blodsocker. Eversense-användarna säger att det hjälper dem att känna sig mer självsäkra när det gäller att kontrollera sin diabetes1 och vi hoppas att det gör detsamma för dig.

Ett alternativ till traditionell CGM

Eversense ger dig möjlighet att proaktivt hantera din diabetes.

Varningar

Varningar du kan se, känna och höra

Eversense XL kan skicka varningar för att varna dig för högt eller lågt glukosvärde innan du hamnar där. Varningar inkluderar popup-meddelanden på din telefon, alarm eller vibration på din arm för att varna dig för höga och låga nivåer, baserat på dina personliga inställningar.

Läs mer >
Sensor

Ingen självinsättning av sensorn

Eversense XL sätts in av din vårdgivare 2-3 gånger per år så att du kan undvika de tröttsamma självinsättningarna var 7:e till 14:e dag. Din vårdgivare kan göra insättningen direkt på mottagningen och du kan snabbt återgå till dina vanliga rutiner.

Läs mer >
Få glukosvärden i din telefon

Ingen mottagare krävs

Med Eversense XL kan du se dina värden direkt på din kompatibla mobila enhet, utan att behöva en separat mottagare. Och med värden var femte minut kan du se ditt glukosvärde och hur snabbt det förändras med hjälp av trendpilarna.

Läs mer >

Inte bara en bättre hälsa, utan en bättre livskvalitet1

Att ha diabetes är svårt nog. Eversense vill hjälpa till med din egenkontroll. Som en del av vår europeiska kliniska studie frågade vi användarna hur Eversense XL-systemet deras liv.*

Eversense-familjen

1. Barnard Katharine D., Kropff Jort, et al. Acceptability of Implantable Continuous Glucose Monitoring Sensor. Journal of Diabetes Science and Technology. 2018;12(3):634-638