Vad är långtids-CGM?

Du har redan testat andra sätt. Du vet hur traditionell CGM fungerar, vilka funktionerna och fördelarna är, samt de utmaningar du stött på i att hantera din diabetes. Du har gjort självinsättningar, tejpat över sensorer för att de ska sitta kvar och har behövt gå igenom en uppvärmningsperiod var- och varannan vecka, med missade eller felaktiga värden. Med Eversense XL - marknadens första och enda implanterbara långtids-CGM - får du uppleva upp till 180 dagars frihet!

Eversense XL

Eversense XL CGM

 

Ingen självinsättning av sensorn

Eversense XL sätts in av din vårdgivare 2-3 gånger per år så att du kan undvika den besvärliga återkommande självinsättningsprocessen var 7:e till 14:e dag.

Trött på alarm? Anpassa varningarna så att de passar dig!

Eversense XL kan skicka varningar som är anpassade till dig - få antingen popup-meddelanden på din telefon, spela upp en varningssignal eller få vibrationer på armen som varning för höga och låga nivåer, baserat på dina personliga inställningar.

Ingen extra mottagare

Med Eversense XL kan du se dina glukosvärden direkt på din kompatibla mobila enhet. Och med värden var femte minut kan du se ditt aktuella glukosvärde och även vart det är på väg med hjälp av trendpilarna. För frågor om kompatibilitet, klicka här.

Diskret och flexibel

Den enda CGM som erbjuder dig flexibilitet och diskretion att ta bort sändaren utan att förbruka en sensor.

Eversense CGM-användare rapporterar förbättrat förtroende och trygghet5

Att ha diabetes är svårt nog. Eversense vill hjälpa till att göra det lättare för dig att hantera din diabetes. Som en del av vår europeiska kliniska studie frågade vi användarna hur Eversense påverkade deras liv.

Patientnöjdhet

Långvarig frihet

CGM-system kan hjälpa insulinbehandlade patienter att sänka HbA1c och förbättra sin glykemiska kontroll2. Vår lösning syftar till att anpassa CGM till din livsstil, genom att balansera prestanda och säkerhet.

Man med Eversense XL-sensor
MINDRE KRÅNGEL
 • Frihet från återkommande sensorinsättningar i upp till 180 dagar
 • Man behöver inte bära med sig extra sensorer, applikatorer eller tänka på att hela tiden beställa nya produkter.
 • Minskar obehag och hudirritation i samband med akrylatlim
Läkare iPad
FÖRBÄTTRAD GLYKEMISK KONTROLL
 • Vibrationsvarningar på din kropp
 • Förutsägande varningar
 • Varning för fallande/stigande förändringstakt
 • Hög noggrannhet över sensorns 180-dagars livslängd (MARD 9,4 %)4
Vandring
ANVÄNDARVÄNLIGHET
 • Kontinuerliga glukosvärden i upp till 180 dagar
 • Professionell insättning - ingen självinsättning av sensorn
 • En livsstilsvänlig design - perfekt för både sport och vardagsliv
 • Sändaren kan tas av och sättas tillbaka när man vill och behöver

Byt från traditionell CGM och påbörja din Eversense XL-resa idag!

CGM-tekniken i Eversense XL är framtagen för att spara tid, slippa besvär och obehag, samtidigt som den ger dig den information du behöver för att förenkla din diabeteshantering.

 

Kom igång idag

Läkare ipad

1. Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. Continuous Glucose Monitoring and Intensive Treatment of Type 1 Diabetes. N Engl J Med 2008; 359:1464-1476 2. Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. The Effect of Continuous Glucose Monitoring in Well-Controlled Type 1 Diabetes. Diabetes Care. 2009 32(8):1378–1383. 3. Christiansen Mark P., MD, et al. A Prospective Multicenter Evaluation of the Accuracy of a Novel Implanted Continuous Glucose Sensor: PRECISE II. 2018;20(3):197-206, 4. Aronson R et al. First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system through 180 days in a primarily adolescent population with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019;21(7):1689-1694