Hur skiljer sig CGM-systemen åt?

Alla CGM-system är inte likadana.

Eftersom det finns många olika CGM-system på marknaden kan kunskap om skillnaderna mellan produkterna hjälpa dig att rekommendera det bästa CGM-alternativet för dina patienter.

Flash
 • Användaren måste skanna sensorn för att se glukosvärden
 • Synliga och hörbara varningar (gäller Libre 2)
 • Självinsättningar av patient
 • Sändaren ej avtagbar
 • Sensorns livslängd - upp till 14 dagar
 • Exempel: Abbott FreeStyle Libre Flash Glukosövervakningssystem
Real-time
 • Glukosavläsningar var 5:e minut
 • Larm och varningar för att hjälpa patienter att hantera sin diabetes
 • Självinsättningar av patient
 • Ej avtagbar sändare
 • Sensorns livslängd - 7-10 dagar
 • Uppvärmningsperiod - 2 timmar varje gång
 • Exempel: Dexcom G6, Medtronic Guardian Connect
Sensor
 • Glukosavläsningar var 5:e minut
 • Varningar för att hjälpa patienter att hantera sin diabetes
 • Avtagbar sändare
 • Vibrationsvarningar
 • Inga självinsättningar - Förs in professionellt
 • Sensorns livslängd - upp till 180 dagar
 • Uppvärmningsperiod - 24 timmar
 • Exempel: Eversense XL
Eversense XL

Fördelar med långtids-CGM

 

Större insikt

Påvisad hög prestanda och noggrannhet1

Diagram, grafer och rapporter i appen för att förbättra glykemisk medvetenhet.

Tre typer av varningar (ljud, kroppsvibrationer och text i mobilen) för att vägleda till trygg hantering.

Färre hinder

Slipp sensorbyten två gånger i månaden.

Feedback i nära realtid för att förutse och övervaka trender.

 

Längre användningstid

Helt implanterbar sensor.

Kontinuerliga värden och varningar dygnet runt i upp till 180 dagar.

Eversense CGM-användare rapporterar förbättrad säkerhet och trygghet.2

I en omfattande försöksstudie rapporterade användarna en hög grad av tillfredsställelse och minskad stress med Eversense-systemet. Eversense XL glukosövervakningssystem är konstruerat för att förenkla för patienten genom att balansera prestanda, ge ökad insikt och en erbjuda en livsstilsvänlig användarupplevelse för optimal följsamhet och resultat.

Uppgifter från undersökning

*Informationen och uppgifterna i denna tabell erhölls från varje tillverkares bruksanvisning: Dexcom (Dexcom G6 CGM System User Guide, 2018); Abbott FreeStyle Libre 14 Day Flash Glucose Monitoring System, Summary of Safety and Effectiveness Data (SSED), July 2018; Medtronic (Guardian Connect System User Guide, 2018); Senseonics (Eversense CGM User Guide, 2018).

1. Aronson R et al. First assessment of the performance of an implantable continuous glucose monitoring system through 180 days in a primarily adolescent population with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019;21(7):1689-1694
2. Barnard Katharine D., Kropff Jort, et al. Acceptability of Implantable Continuous Glucose Monitoring Sensor. Journal of Diabetes Science and Technology. 2018;12(3):634-638

Inga fler självinsättningar för dina patienter

Ta reda på hur din mottagning och dina patienter kan får ta del av Eversense XL-systemets alla fördelar.

Läs mer