Fördelar med långtids-CGM

Eversense XL

Hjälp dina patienter att upprätthålla bättre kontroll

Systemet Eversense®XL Continuous Glucose Monitoring (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer hos personer som är 18 år och äldre med diabetes i upp till 180 dagar. Det är avsett att komplettera, inte ersätta, blodsockermätning med fingerstick. Sensorinsättning och borttagning utförs av en vårdgivare. Eversense XL CGM-systemet kräver en förskrivning; patienter bör prata med sin vårdgivare för ytterligare information. För viktig säkerhetsinformation, se global.eversensediabetes.com/safety-info.

Förbättrade utfall

Kontinuerlig insikt

Kontinuerlig insikt

Verklig tid i målområdet (3,9-10,0 mmol/l)

69 % tid i målområdet4

Läs mer >
Långvarig

Långvarig användning i centrala studier med Eversense CGM

Branschledande följsamhet

>23 timmars användningstid1-3

Läs mer >
HbA1C

HbA1C Förbättrade resultat

HbA1c-minskning i verkliga studier4

0,43 % HbA1c-sänkning från baseline
på 7,44

Läs mer >

Be dina patienter registrera sig idag

Vi hjälper dem gärna när de börjar använda Eversense XL CGM-systemet.

1 Christiansen MP. PRECISION. Diabetes Technology & Therapeutics. Volume 21, Number 5, 2019. 2 Christiansen MP. PRECISE II. Diabetes Technology & Therapeutics. 2018;20(3):197-206. 3 Kropff J, Choudhary P, Neupane S, et al. PRECISE. Diabetes Care. 2017;40(1):63-68. 4 Irace C et al. Clinical use of a 180-day implantable glucose sensor improves glycated haemoglobin and time in range in patients with type 1 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2020;1–6.