Eversense NOW-appen med följarfunktion

Eversense NOW

Eversense NOW mobilapp för vänner och familj

  • Vänner och familj kan följa dina trender samt se den data och de varningar som du väljer att dela med dem
  • Uppdaterade värden till dina följare ungefär var 5:e minut
  • Vänner och familj kan ta emot meddelanden om glukosvärden på kompatibla iOS och Apple Watch-enheter.

Eversense NOW-mobilapp

NOW startskärm

Granska CGM-användares trenddiagram

Eversense NOW Varningshistorik

Granska senaste glukosvarningar och händelser

Eversense NOW Lista

Visa glukosdata för upp till 10 Eversense CGM-användare