Eversense® NOW-mobilapp för familj och vänner

Eversense NOW

Med stöd från familj och vänner,

kan du känna trygghet från många håll.

  • I din Eversense®NOW-mobilapp kan du bjuda in upp till 5 familjemedlemmar och vänner och låta dem ingå i din Eversense-cirkel.
  • I Eversense®NOW-mobilappen kan din familj och vänner få uppdaterade värden ungefär var 5 minut.
  • Familj och vänner kan ta emot glukosvärden på kompatibla Android och iOS-enheter.

Med Eversense® NOW-mobilapp kan familj och vänner:

NOW startskärm

Granska Eversense CGM-användarens trendkurvor

Eversense NOW Varningshistorik

Granska Eversense CGM användarens senaste glukosvarningar och händelser

Eversense NOW Lista

Visa glukosdata för upp till 10 Eversense CGM-användare