Eversense Datahanteringssystem

Eversense DMS

Eversense DMS tillhandahåller flera olika typer av rapporter för att göra det lättare för dig att upptäcka glukostrender över längre tidsperioder. Denna information kan hjälpa dig att planera dina livsstilsförändringar så att du kan hålla dig inom ett säkert intervall. När du väl har loggat in på DMS med ditt befintliga Eversense-användarnamn och lösenord kan du enkelt visa och skriva ut glukosdatarapporter i upp till ett år. Din genomsnittliga, högsta och lägsta mätning av sensorns glukosvärde, genomsnittliga dagliga kalibreringar och användningstid markeras högst upp i varje rapport.

Eversense DMS

DMS-rapporter

Se glukosvärden under en vald tidsperiod. Varje rapport visar individuella glukosvärden.

Eversense DMS Glukosvariabilitet
GLUKOSVARIABILITET

Den här rapporten ger dig en fullständig översikt över målområden, höga och låga glukosprocent, samt varningar. Det visar också information om insulin och kolhydrater som du kan ange manuellt i Eversense Mobilapp.

DMS Glukostrender och historikrapport
TRENDER OCH HISTORIK FÖR GLUKOSVÄRDEN

Med glukostrendrapporten kan du visa flera dagars glukosdata överlagrade på varandra för att identifiera trender och mönster vid olika tider på dygnet. Historikrapporten låter dig organisera och visualisera olika avläsningar över tid.

DMS Glukosdistributionsrapport
GLUKOSDISTRIBUTIONSRAPPORT

Glukosdistributionsrapporten organiserar dina glukosdata enligt dina glukosmål och varningsområden. Det låter dig också jämföra olika tidsperioder på separata cirkeldiagram för att jämföra olika datumintervall.

Eversense DMS Pro

Eversense Data Management System (DMS) Pro är ett lättanvänt, webbaserat program som vårdgivare kan använda för att granska sina Eversense CGM-data i realtid.
Vårdgivare kan granska trender, rapporter och händelser hos patienter som delar sin CGM-data med sin klinik.

Eversense DMS Pro