Fördelar med långtids-CGM

Eversense XL

Hjälp dina patienter att upprätthålla bättre kontroll

Systemet Eversense®XL Continuous Glucose Monitoring (CGM) är indicerat för kontinuerlig mätning av glukosnivåer hos personer som är 18 år och äldre med diabetes i upp till 180 dagar. Det är avsett att komplettera, inte ersätta, blodsockermätning med fingerstick. Sensorinsättning och borttagning utförs av en vårdgivare. Eversense XL CGM-systemet kräver en förskrivning; patienter bör prata med sin vårdgivare för ytterligare information. För viktig säkerhetsinformation, se global.eversensediabetes.com/safety-info.

Förbättrade utfall

Kontinuerlig insikt

Kontinuerlig insikt

Verklig tid i målområdet

59 %-69 % tid inom målet4

Läs mer
Långvarig

Långvarig användning

Branschledande följsamhet

>23 timmars användningstid1-3

Läs mer
HbA1C

HbA1C Förbättrade resultat

HbA1c-minskning av pivotala studier1-3

0,4 % HbA1c-sänkning från baseline
på 7,5 %2

Läs mer

Be dina patienter registrera sig idag

Vi hjälper dem gärna när de börjar använda Eversense XL CGM-systemet.

1 Christiansen MP. PRECISION. Diabetes Technology & Therapeutics. Volume 21, Number 5, 2019. 2 Christiansen MP. PRECISE II. Diabetes Technology & Therapeutics. 2018;20(3):197-206. 3 Kropff J, Choudhary P, Neupane S, et al. PRECISE. Diabetes Care. 2017;40(1):63-68. 4 Tweden K, Ghosh-Dastidar S, Dehennis AD, Kaufman F. Real-world data from U.S. patients using a long-term implantable continuous glucose monitoring (CGM) system: age effect on glycemic control. Diabetes 2020;69 (supplement 1): 878-P. https://doi.org/10.2337/db20-878-P