Inga fingerstick* för behandlingsbeslut

Håll koll på din diabeteshantering och känn dig trygg att du får exceptionellt noggranna1 avläsningar, även vid hypoglykemi, och ta reda på hur du använder trendpilarna.

Trendpilar och behandlingsbeslut

Prata med din vårdgivare, som kan hjälpa dig att förstå trendpilarna för att fatta ett korrekt behandlingsbeslut.

Det finns fem olika trendpilar som visar åt vilket håll dina glukosnivåer är på väg och hur snabbt de förändras. Appen använder de senaste 20 minuternas kontinuerliga glukosdata för att beräkna glukostrender.

 

Hämta en pdf om trendpilar och behandlingsbeslut

Behandlingsbeslut - Vad ska du göra?

Låt oss ta en titt på ett exempel på en situation du kan hamna i. Det är viktigt att fundera på vad som har hänt och vad som är på väg att hända när du använder Eversense E3 CGM för att fatta ett behandlingsbeslut.

Glukosvärdet ligger under ditt mål 7 mmol/l, men stiger med måttlig hastighet. Ditt glukosvärde kan stiga mellan 1,7 mmol/l och 3,3 mmol/l och nå 7,5 mmol/l inom 30 minuter.

Klockan är 09.00 och du tog insulin till frukost för cirka två timmar sedan.

  • Du bör kanske hålla ett öga på ditt glukosvärde och pilen innan du fattar ett behandlingsbeslut.
  • Eller så kan du fundera på att äta kolhydrater
Du hittar fler exempel i bruksanvisningen till Eversense E3

Praktiska tips

Känn dig trygg när du använder Eversense E3 CGM-data för att fatta behandlingsbeslut.

Så här fattar du behandlingsbeslut

Innan du fattar ett behandlingsbeslut grundat på dina CGM-data* ska du ta hänsyn till sensorns glukosvärde, trendpilen, trendgrafen och eventuella varningar från Eversense E3 CGM-systemet. Du ska inte basera dina beslut enbart på glukosvärdet eller trendpilen.

** Det finns även andra saker du måste ta hänsyn till, såsom mat, insulin och administrering av läkemedel, samt tidpunkten. Prata med vårdpersonalen för att få personliga råd.

Vilka behandlingsbeslut kan du fatta?

Eversense E3 CGM-systemet kan vara ett pålitligt hjälpmedel som ger dig stöd, inte bara i dina beslut om insulindoser, utan även om vad du ska äta och hur mycket, samt planering och genomförande av fysisk aktivitet.

Prata med din vårdgivare om du är osäker på hur du ska hantera insulindoseringen för olika typer av mat, samt hur du ska beräkna kolhydrater på rätt sätt.

 

Använd värdena från E3, trendpilarna och varningarna ihop, och reagera proaktivt på dem

Du kan förlita dig på dina data från Eversense E3 CGM-systemet för att agera proaktivt och med självförtroende, i vetskap om att de är bevisat noggranna1, även vid hypoglykemi, under hela 6-månadersperioden.

Det är bevisat att systemet upptäcker höga glukosvärden korrekt 99 % av tiden (10 mmol/l) och låga glukosvärden korrekt 94 % av tiden (3,9 mmol/l).1

*Fingerstick krävs fortfarande för kalibrering och när symptomen inte överensstämmer med glukosvärdena eller när du tar läkemedel i klassen tetracyklin.
1. Garg SK, et al. Evaluation of Accuracy and Safety of the Next-Generation Up to 180-Day Long-Term Implantable Eversense Continuous Glucose Monitoring System: The PROMISE Study. Diabetes technology & therapeutics. 2021;24(2):1-9. DOI:
10.1089/dia.2021.0182.

E3-gemenskapen

Håll kontakten med oss i sociala medier och använd #EversenseVibeTribe för att gå med i Eversense-gemenskapen och dela dina erfarenheter av E3!

BEHÖVER DU SVAR?

Besök sidan med vanliga frågor här för att se svaren på våra oftast ställda frågor.

Vector Smart Ob Community.png

Hjälpte detta dig?

JA

JA, LITE GRANN

Nej

Här är flera tips

TA HAND OM SNITTOMRÅDET >

Håll dig uppdaterad om Eversense E3 och få praktis...

KALIBRERING >

Lär dig att ställa in och kalibrera systemet för a...

SMARTSÄNDARE >

Lär dig hur Eversense E3 smartsändare är anpassad ...

TRENDPILAR OCH BEHANDLINGSBESLUT >

Håll koll på din diabeteshantering och känn dig tr...

DIN GLUKOSDATA

Få rapporter i Eversense-appen för bättre förståel...

VARNINGAR OM LÅGA OCH HÖGA GLUKOSVÄRDEN SAMT MÅL >

Eversense E3 CGM-systemet är designat att ge avise...

FÖREBYGGANDE VARNINGAR OCH VARNINGAR FÖR ÄNDRINGSTAKT >

Även med den bästa behandlingsplan kan diabetes ib...

ATT DELA DIN GLUKOSDATA MED ANDRA

Att kunna ha kontroll på glukosnivåerna över tiden...

E3:S EXCEPTIONELLA LÅNGTIDS-NOGGRANNHET >

Det finns inget annat CGM-system idag som ger såda...

HÄNDELSELOGGEN I APPEN

DAGARNA fylls med olika aktiviteter med familj och...

ATT RESA MED EVERSENSE >

När man ska ut och resa med diabetes är det så myc...

GÖR DIG KLAR FÖR DIN NÄSTA EVERSENSE E3-SENSOR >

Att förbereda dig för din nästa sensor i förväg sä...