Ställ in varningar efter dina behov

Även med den bästa behandlingsplan kan diabetes ibland vara en oberäknelig sjukdom. Utöver de glukosvarningsnivåer som vi har förklarat tidigare har ditt Eversense E3 CGM-system två andra varningsinställningar som, om de aktiveras, kan hjälpa dig att hantera plötsliga eller oväntade förändringar av dina glukosnivåer. I det här stycket beskriver vi två olika typer av varningar: Förebyggande varningar och Varningar för ändringstakt.

Förebyggande varningar och varningar för ändringstakt

Eversense E3 CGM-systemet ger via smartsändaren varningar i form av vibrationer på kroppen samt ljud- och visuella varningar på din mobila enhet, var och en av dessa ger båda typerna av varningar. Hämta respektive utbildningsmodul för att lära dig mer om dessa varningar.

Förebyggande varningar

Du får en varning 10, 20 eller 30 minuter innan sensorns glukosnivå, om den fortsätter i nuvarande takt, kommer att passera gränsvärdet för lågt eller högt glukos.


Varningar för ändringstakt

Du får en varning när sensorns blodglukosnivå förändras (ökar eller minskar) snabbare än den förändringshastighet du har ställt in i varningen.

target levels.PNG

Få “tidigare” varningar, här är exempel på vad du kan förvänta dig efter att du har ställt in dessa varningar

Förebyggande varning om lågt glukos

  • I det här exemplet vibrerar smartsändaren och mobilappen avger en ljudvarning, samtidigt som meddelandet ”Förväntad låg glukos” visas på skärmen.
  • Detta varnar dig för att du kommer att nå ditt värde för Varning om låg glukos inom 20* minuter.
* Detta är den tid du ställde in i Inställningarna. Du kan välja mellan att få en varning 10, 20 eller 30 minuter före en potentiell hög eller låg händelse.

img_ratefalling.png

Varningar för ändringstakt (fallande)

  • I det här exemplet vibrerar smartsändaren och mobilappen avger en ljudvarning, samtidigt som meddelandet ”Sjunkande takt” visas på skärmen.
  • Detta varnar dig när ditt glukosvärde faller i en takt som är lika med eller snabbare än 0,14* mmol/l per minut.
* Detta är den ändringstakt du ställde in i Inställningarna. Du kan välja en ändringstakt mellan 0,08 och 0,28 mmol/l per minut.

img_predictedlowglucose.png

Praktiska tips

Det krävs övning för att lära sig vilka varningar som är mest användbara för dig. Slå PÅ och använd endast dem som bäst stöder din diabeteshantering och som passar din livsstil. Prata med din vårdgivare om du är osäker. Din sköterska kan hjälpa dig att välja och ställa in rätt varningar för dig.

Använda förebyggande varningar

Förebyggande varningar är de bästa varningarna. Du kanske inte vill ha dem PÅ när du börjar använda ett CGM-system för första gången, men efter ett tag är de verkligen användbara. En förebyggande varning kan hjälpa dig att undvika en hyper- eller hypoglykemi.

predictive-alert-img.png

Använda varningar för förändringstakt

Det vanligaste sättet att använda den här typen av varningar är när glukosvärdet stiger snabbt, vilket tyder på att du sannolikt har glömt att ta en bolusdos vid din måltid, eller att bolusdosen var för liten. På motsvarande sätt kan ett snabbt fall tyda på att glukosnivån faller snabbt på grund av motion.

rate-change-img.png

Var observant på dina avläsningar, symptom och trender

Om dina symptom skiljer sig från sensorns glukosvärden eller vad varningen indikerar, ska du bekräfta ditt glukosvärde med ett fingerstick och en glukosmätare innan du fattar ett behandlingsbeslut.

fingerstickimage.png

E3-gemenskapen

Håll kontakten med oss i sociala medier och använd #EversenseVibeTribe för att gå med i Eversense-gemenskapen och dela dina erfarenheter av E3!

Vi finns här för dig

Vårt Eversense-team är dedikerat och redo att ge svaren och stödet du behöver.

Vardagar kl. 08:00-16:30 på tel: 020-83 00 84

Eller på Eversense.se@ascensia.com

Community E3.png

Hjälpte detta dig?

JA

JA, LITE GRANN

Nej

Här är flera tips

TA HAND OM SNITTOMRÅDET >

Stay in the know with the Eversense E3 and get hel...

KALIBRERING >

Lär dig att ställa in och kalibrera systemet för a...

SMARTSÄNDARE >

Lär dig hur Eversense E3 smartsändare är anpassad ...

TRENDPILAR OCH BEHANDLINGSBESLUT >

Håll koll på din diabeteshantering och känn dig tr...

DIN GLUKOSDATA

Få rapporter i Eversense-appen för bättre förståel...

VARNINGAR OM LÅGA OCH HÖGA GLUKOSVÄRDEN SAMT MÅL >

Eversense E3 CGM-systemet är designat att ge avise...

FÖREBYGGANDE VARNINGAR OCH VARNINGAR FÖR ÄNDRINGSTAKT >

Även med den bästa behandlingsplan kan diabetes ib...

ATT DELA DIN GLUKOSDATA MED ANDRA

Att kunna ha kontroll på glukosnivåerna över tiden...

E3:S EXCEPTIONELLA LÅNGTIDS-NOGGRANNHET >

Det finns inget annat CGM-system idag som ger såda...

HÄNDELSELOGGEN I APPEN

DAGARNA fylls med olika aktiviteter med familj och...

ATT RESA MED EVERSENSE >

När man ska ut och resa med diabetes är det så myc...

GÖR DIG KLAR FÖR DIN NÄSTA EVERSENSE E3-SENSOR >

Att förbereda dig för din nästa sensor i förväg sä...