Att ställa in glukosvarningar och ljudinställningar

Eversense E3 CGM-systemet är designat att ge aviseringar i form av VIBRATIONER PÅ KROPPEN via din smartsändare och LJUD- OCH VISUELLA varningar på din mobila enhet när din glukosnivå har nått de varningsnivåer du ställt in.

Varningar om låga och höga glukosvärden samt mål

För det första är det viktigt att förstå skillnaden mellan varningar för låga och höga glukosvarningar och låga och höga glukosmål. För det andra kan vissa varningar inte stängas AV, utan är alltid PÅ för din säkerhets skull. Prata med din vårdgivare. De kan hjälpa dig att välja och ställa in korrekta nivåer för dig.

Ställa in varningar för låga och höga glukosnivåer

De glukosnivåer vid vilka du vill att systemet ska varna dig om när de nås

Varningen för låg glukos är alltid PÅ.

Varningen för hög glukos kan slås PÅ och AV. Om den stängs AV får du inga varningar i form av vibrationer på kroppen från sändaren eller ljudvarningar i telefonen.

Ställa in låga och höga glukosmålområden

De glukosnivåer inom vilka du helst vill ligga.

Både låga och höga glukosmål är alltid PÅ (går inte att stänga AV).

Smartsändarens vibrationsmönster

Varning

Smartsändaren

Mobiltelefonen

Varning för låg glukos

3 korta vibrationer x 3

Ett meddelande visas i gult

Varning för hög glukos

1 lång vibration och sedan 2 korta vibrationer

Ett meddelande visas i gult

Anpassa dina ljudinställningar

Hör de varningar du väljer: Tryck på Meny > Inställningar > Ljudinställningar

Ställa in varningar för låga och höga glukosnivåer

Välj olika varningsljud för låga, respektive höga glukosvarningar. Efter att du gjort ditt val trycker du på ikonen tillbaka ”<” för att återvända till skärmen Ljudinställningar.

Ställ in hur ofta varningarna ska upprepas

Ställ in hur ofta en varning ska upprepas efter att du har fått en varning för låg eller hög glukos. Peka på Snooze vid varje varning och sedan på Klar när du är klar.

Praktiska tips

Diskutera dina inställningar med din vårdgivare om du är osäker på var du ska börja för att få ut mesta möjliga av ditt Eversense E3 CGM-system.

Börja med endast de grundläggande glukosvarningarna

Lägg till olika varningar i systemet stegvist genom att börja med de mest grundläggande, som låga och höga glukosvarningar och -mål. Notera att det finns andra varningar som du kan lägga till i din rutin längre fram. Det kan hjälpa dig att få ut mesta möjliga av ditt Eversense E3 CGM-system.

Vector Smart Ob helpful tips.png

Få glukosvarningar på Apple Watch

Apple Watch är en sekundär visning av Eversense E3 CGM-data. Varningar och aviseringar du får på Apple Watch bör bekräftas i Eversense CGM mobilappen.

vectorsmartobject.png  vectorsmartobject.png

Kringgå din telefons ljudinställningar för lågt glukos-varningar

Du kan tillåta Eversense-appen att alltid kringgå din telefons ljudinställningar för Varning för lågt glukos och Lågt glukos utanför gränsvärdet. När den är påslagen spelas Varning för lågt glukos och Lågt glukos utanför gränsvärdet upp på telefonens maximala volym. Du kan inte ändra volymnivån för denna åsidosättningsinställning. Detta gör att du fortfarande kan få Varning för lågt glukos och Lågt glukos utanför gränsvärdet på din telefon, även om telefonens Tyst läge eller Stör ej-läge är på. Du måste tillåta detta i dina mobilenhetsinställningar.

vectorsmartobject.png

E3-gemenskapen

Håll kontakten med oss i sociala medier och använd #EversenseVibeTribe för att gå med i Eversense-gemenskapen och dela dina erfarenheter av E3!

Vi finns här för dig

Vårt Eversense-team är dedikerat och redo att ge svaren och stödet du behöver.

Vardagar kl. 08:00-16:30 på tel: 020-83 00 84

Eller på Eversense.se@ascensia.com

Vector Smart Ob Community.png

Hjälpte detta dig?

Ja

JA, LITE GRANN

Nej

Här är flera tips

TA HAND OM SNITTOMRÅDET >

Håll dig uppdaterad om Eversense E3 och få praktis...

KALIBRERING >

Lär dig att ställa in och kalibrera systemet för a...

SMARTSÄNDARE >

Lär dig hur Eversense E3 smartsändare är anpassad ...

TRENDPILAR OCH BEHANDLINGSBESLUT >

Håll koll på din diabeteshantering och känn dig tr...

DIN GLUKOSDATA

Få rapporter i Eversense-appen för bättre förståel...

VARNINGAR OM LÅGA OCH HÖGA GLUKOSVÄRDEN SAMT MÅL >

Eversense E3 CGM-systemet är designat att ge avise...

FÖREBYGGANDE VARNINGAR OCH VARNINGAR FÖR ÄNDRINGSTAKT >

Även med den bästa behandlingsplan kan diabetes ib...

ATT DELA DIN GLUKOSDATA MED ANDRA

Att kunna ha kontroll på glukosnivåerna över tiden...

E3:S EXCEPTIONELLA LÅNGTIDS-NOGGRANNHET >

Det finns inget annat CGM-system idag som ger såda...

HÄNDELSELOGGEN I APPEN

DAGARNA fylls med olika aktiviteter med familj och...

ATT RESA MED EVERSENSE >

När man ska ut och resa med diabetes är det så myc...

GÖR DIG KLAR FÖR DIN NÄSTA EVERSENSE E3-SENSOR >

Att förbereda dig för din nästa sensor i förväg sä...